Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku, jangan tinggal di dalam kegelapan. ... (Yohanes 12: 46)
Email (*)
First Name
Last Name

“Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakanNya.”

 

Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. dan berkata kepada mereka: “Tuhan telah diambil orang dari kuburNya, dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan.”