POUSTINIA

Petrus Canisius Edi Laksito

Buku ini berisi riwayat Cathrine de Hueek Doherty, latar belakang hisupnya san aspek-aspeknya Cathrine merumuskan jalan spiritualnya dalam bahasa Rusia yang dia sebut trilogy: poustinia, sobornost, strannik, atau padang gurun, persatuan, peziarahan

(Read More)Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku, jangan tinggal di dalam kegelapan. ... (Yohanes 12: 46)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |