Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku, jangan tinggal di dalam kegelapan. ... (Yohanes 12: 46)Judul Buku  :  KISAH ADAM DAN EVA : KISAH HIDUP KITA

Pengarang  :  Alberto A. Djono Moi, O. Carm

Harga  :  Rp. 26.000,-
Kisah Taman Firdaus sebenarnya suatu kisah tentang anda dan saya. Kisah tentang kita. Kisah tentang manusia. Sebab manusia, priadan wanita, hanya sekali hidup, tidak terulang lagi. Dalam kisah ini kits menamakan diri sebagai Adam dan Eva. Kita adalah manusia pertama yang pernah mengalami kegembiraan bersama Tuhan di taman Firdaus. Manusia pertama yang pernah berusaha untuk melakukan perbuatan yang melanggar "hokum" Tuhan sendiri. Kisah mengenai hidup kita sebagai umat beriman itu di mulai