Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku, jangan tinggal di dalam kegelapan. ... (Yohanes 12: 46)
Kamis, 24 Mei 2018

RAMBU-RAMBU DARI ALLAH

DM-3209

Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu

Mazmur  119: 5


Pengemudi yang mengabaikan tanda tanda  lalu lintas seperti "mengundang terjadinya kecelakaan". Siapapun yang melanggar rambu rambu lalulintas  akan membahayakan orang lain mauupun dirinya  sendiri.
 
Kitab Suci juga memiliki sejumlah "LAMPU MERAH" yang seharusnya mengendalikan kehidupan kita sebagai orang Kristen supaya kita selamat.   
Lampu merah itu berupa larangan untuk iri hati, sombong, benci, tidak sopan, mementingkan hawa nafsu, egois,  serakah.
 
Ketika Roh Kudus memperingatkan kita supaya waspada terhadap hal-hal tersebut, kiranya kita juga menginjak REM.  Kita harusnya tanggap dalam mentaati  peringatan tersebut.  Dan mentaati  yang baik yaitu : kebaikan, kerendahan hati, kasih, ibadah, kemurnian hati,  menolong.
 
Rambu-rambu ini dirancang Alah untuk menolong dan memyelamatkan kita
Ajaran Kitab Suci bertujuan untuk memberikan perlindungan, perbaikan dan panduan  untuk kehidupan yang benar dan keselamatan.  Amin.